ეკონომიქსი; ლექცია 25

იმიტრი ჯაფარიძე-უმუშევრობა. ლექცია 25, ნაწილი 1

დიმიტრი ჯარარიძე-უმუშევრობა. ლექცია 25, ნაწილი 2

http://www.youtube.com/watch?v=Qqy3HXllYNg