ეკონომიქსი; ლექცია 26

დიმიტრი ჯაფარიძე-მონეტარული სისტემა. ლექცია 26, ნაწილი 1

დიმიტრი ჯაფარიძე-მონეტარული სისტემა. ლექცია 26, ნაწილი 2