საჯარო ლექცია / თინათინ კახნიაშვილი

“სამყარო წარსულსა და მომავალში ”
პროფესორი: თინათინ კახნიაშვილი
9.01.13