კანონის პოლიტიკური ეკონომიკა. ლექცია 2

თავისუფლების საზღვრები ადამიანის ცხოვრებაში,   ნაწილი 1
ხელმძღვანელი: გივი კუპატაძე

თავისუფლების საზღვრები ადამიანის ცხოვრებაში,  ნაწილი 2

თავისუფლების საზღვრები ადამიანის ცხოვრებაში, ნაწილი 3

თავისუფლების საზღვრები ადამიანის ცხოვრებაში,  ნაწილი 4

http://www.youtube.com/watch?v=vUigWf8fMPc