იმიტირებული სასამართლო პროცესი_2

სამართლის ფაკულტეტის იმიტირებული სასამართლო პროცესები.
უზენაესი სასამართლო, მეორე პროცესი
http://www.youtube.com/watch?v=PTTiph403n4