იმიტირებული სასამართლო პროცესი_4

სამართლის ფაკულტეტის იმიტირებული სასამართლო პროცესები.
უზენაესი სასამართლო,მეოთხე პროცესი