ანალიზური გეომეტრია. 2013-2014 წწ. 1 ლექცია. მატრიცები. გიორგი რაქვიაშვილი. Ilia State University