ასტრონომიის რჩეული თავები, ლექცია 8, ნაწილი 3, ბიძინა კაპანაძე, M004-