ასტრონომიის რჩეული თავები, ლექცია 10, ბიძინა კაპანაძე, M004-