დისკრეტული მათემატიკის ზოგიერთი საკითხი. 8 ლექცია. წრფივი დაპროგრამების ამოცანა Excel–ში და Maple-ში. გიორგი რაქვიაშვილი. Ilia State University. M’004-2-04314

[vimeo]http://vimeo.com/41585024[/vimeo]