ეკონომიქსი; ლექცია 22

დიმიტრი ჯაფარიძე, ცხვრების ღირებულების გამოთვლა. ლექცია 22, ნაწილი 1

დიმიტრი ჯაფარიძე, ცხოვრების ღირებულების გამოთვლა. ლექცია 22, ნაწილი 2