გ. რაქვიაშვილი. 2013-14. უმაღლესი ალგებრა. ჯგუფის ჯგუფზე გაყოფა (ფაქტორჯგუფი)