გარეგალაქტიკური ასტრონომია, ლექცია 12, ბიძინა კაპანაძე, M004-2-04300

 

http://www.youtube.com/watch?v=Sw5Vnd6xY9g

http://www.youtube.com/watch?v=zfimlHWEl5I

http://www.youtube.com/watch?v=20Ly5alWGlo

http://www.youtube.com/watch?v=45ePhFPDDZg