კოსმოსური სხივების ფიზიკა, ლექცია 11, ბიძინა კაპანაძე, Ilia State University M004-3-04259 –