პოტენციალთა მეთოდი მათ. ფიზიკაში. ლექცია 1. ნაწილი 1. შესავალი.მერაბ სვანაძე. Ilia State University. M004-2-04134