პოტენციალთა მეთოდი მათ. ფიზიკაში. ლექცია 1. ნაწილი 3.პოტენციალები.მერაბ სვანაძე. Ilia State University. M004-2-04134