პოტენციალთა მეთოდი მათ. ფიზიკაში. ლექცია 2. ნაწილი 1. გრინის ფორმულები. მერაბ სვანაძე. Ilia State University. M004-2-04134