პოტენციალთა მეთოდი მათ. ფიზიკაში. ლექცია 3. ნაწილი 2. მოცულობითი პოტენციალის თვისებები. მერაბ სვანაძე. Ilia State University. M004-2-04134