სამართლის ფაკულტეტის საჯარო ლექცია

პროფ:  გიორგი თუმანიშვილი.

(ინტერდისციპლინარული ლექცია).
სამართალი, ბუნებაში არსებული ფენომენი თუ ადამიანის მიერ შექმნილი სისტემა/ნაწილი