ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 19 – სამონასტრო ცხოვრების აღმავლობა განვითარებული შუა საუკუნეების საქართველოში უახლესი არქეოლოგიური კვლევის მონაცემების მიხედვით. ამ ეპოქის მონასტრების ორგანიზაციული და ხუროთმოძღვრული სტრუქტურა, მეურნეობის დარგები, ყოველდღიური ყოფა (ქციის მამათა მონასტერში 2007–2009 წლებში ჩატარებული არქეოლოგიური კვლევის მონაცემების მაგალითზე). პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, ARCH EL 105

ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 20 – სამონასტრო ცხოვრების აღმავლობა განვითარებული შუა საუკუნეების საქართველოში. ამ ეპოქის მონასტრების ორგანიზაციული და ხუროთმოძღვრული სტრუქტურა, ლიტურგიული ტიპიკონი, ყოველდღიური ყოფა. ვარძიის კლდეში ნაკვეთი სამონასტრო ანსამბლის ხუროთმოძღვრული სტრუქტურა და დანიშნულება. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, ARCH EL 105

შუა საუკუნეების საქართველოს არქეოლოგია. ლექცია 21 – საზღვარგარეთის მართლმადიდებლური ქრისტიანული მონასტიციზმის ცენტრებში დაარსებული ქართული სავანეების ისტორიულ–ხუროთმოძღვრული და არქეოლოგიური კვლევა. ნაწილი პირველი. Ilia State University, M008-2-08350

შუა საუკუნეების საქართველოს არქეოლოგია. ლექცია 22 – საზღვარგარეთის მართლმადიდებლური ქრისტიანული მონასტიციზმის ცენტრებში დაარსებული ქართული სავანეების ისტორიულ–ხუროთმოძღვრული და არქეოლოგიური კვლევა. ნაწილი მეორე. Ilia State University, M008-2-08350

შუა საუკუნეების საქართველოს არქეოლოგია. ლექცია 24 – ადრეული შუა საუკუნეების აღმოსავლეთ საქართველოს ნაქალაქარების არქეოლოგიური კვლევის შედეგები. ნაქალაქარი ურბნისი. Ilia State University, M008-2-08350

შუა საუკუნეების საქართველოს არქეოლოგია. ლექცია 25 – ადრეული ქართული მონასტიციზმის ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა. ჭიათურის რაიონში, მდინარე ყვირილას აუზში ახლადმიკვლეული კლდეში ნაკვეთი უდაბნო–მონასტრები. Ilia State University, M008-2-08350

შუა საუკუნეების საქართველოს არქეოლოგია. ლექცია 26 – სამონასტრო ცხოვრების აღმავლობა განვითარებული შუა საუკუნეების საქართველოში (გუდარეხის მონასტერში ჩატარებული არქეოლოგიური კვლევების შედეგების მიხედვით). Ilia State University, M008-2-08350

შუა საუკუნეების საქართველოს არქეოლოგია. ლექცია 27 – შუა საუკუნეების ქართული უდაბნო–მონასტრების ორგანიზაციული და ხუროთმოძღვრული სტრუქტურა (ბედიანის სატრაპეზოს არქეოლოგიური კვლევა). Ilia State University, M008-2-08350

შუა საუკუნეების საქართველოს არქეოლოგია. ლექცია 28 – ადრეული ქართული მონასტიციზმის ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა. ასურელ წმინდა მოღვაწეთა ძალისხმევით დაარსებულ უდაბნო–მონასტერთა შესწავლის ასპექტები. სამონასტრო ცხოვრების საერთო სურათი და განვითარების ეტაპები გარეჯის მონასტრებში (დოდორქის მონასტრის არქეოლოგიური კვლევის შედეგები). Ilia State University, M008-2-08350

შუა საუკუნეების საქართველოს არქეოლოგია. ლექცია 29 – განვითარებული შუა საუკუნეების ქართული ურბანული ცენტრების არქეოლოგიური კვლევის შედეგები. დმანისის ნაქალაქარი. Ilia State University, M008-2-08350

შუა საუკუნეების საქართველოს არქეოლოგია. ლექცია 30 – ადრეული შუა საუკუნეების დასავლეთ საქართველოს ნაქალაქარების არქეოლოგიური კვლევის შედეგები. გათხრები ნოქალაქევში, ბიჭვინთაში და გონიოში. Ilia State University, M008-2-08350