ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 19 – სამონასტრო ცხოვრების აღმავლობა განვითარებული შუა საუკუნეების საქართველოში უახლესი არქეოლოგიური კვლევის მონაცემების მიხედვით. ამ ეპოქის მონასტრების ორგანიზაციული და ხუროთმოძღვრული სტრუქტურა, მეურნეობის დარგები, ყოველდღიური ყოფა (ქციის მამათა მონასტერში 2007–2009 წლებში ჩატარებული არქეოლოგიური კვლევის მონაცემების მაგალითზე). პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, ARCH EL 105