უმაღლესი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია. 2012-2013 წწ. 5 ლექცია. გაუსის მეთოდი. გიორგი რაქვიაშვილი. Ilia State University. MATH GEN 103