უმაღლესი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია. 2012-2013 წწ. 6.1. ლექცია. მათემატიკური ინდუქცია. გიორგი რაქვიაშვილი. Ilia State University. MATH GEN 103