უმაღლესი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია. 2012-2013 წწ. 5(17) ლექცია. მატრიცთა ალგებრა. გიორგი რაქვიაშვილი. Ilia State University. MATH GEN 103