უმაღლესი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია. 1.4 ლექცია. აბელური ჯგუფები, რგოლები და ველები. გიორგი რაქვიაშვილი. Ilia State University. MATH GEN 103