უმაღლესი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია. 2 ლექცია. კომპლექსური რიცხვები. გიორგი რაქვიაშვილი. Ilia State University. MATH GEN 103