უმაღლესი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია. 1 ლექცია. კუბური განტოლება 1. გიორგი რაქვიაშვილი. Ilia State University. MATH GEN 103