ქალები კულტურაში, ლექცია 1, ელეონორა აკვიტანელი, თამარ ბერეკაშვილი, Ilia State University

ქალები კულტურაში, ლექცია 1, ნაწილი 1, ელეონორა აკვიტანელი, თამარ ბერეკაშვილი, Ilia State University

ქალები კულტურაში, ლექცია 1, ნაწილი 2, ელეონორა აკვიტანელი, თამარ ბერეკაშვილი, Ilia State University