კავკასიის დემოგრაფიული ანატომია,ფოლკლორი,ქალი კავკასიის სივრცეში,კავკასიის ისტორია და კულტურა, ლექცია 1, ვლადიმერ კიკილაშვილი, Ilia State University

კავკასიის დემოგრაფიული ანთროპოლოგია,ფოლკლორი,ქალი კავკასიის სივრცეში,კავკასიის ისტორია და კულტურა, ლექცია 1, ნაწილი 1, ვლადიმერ კიკილაშვილი, Ilia State University

კავკასიის დემოგრაფიული ანთროპოლოგია,ფოლკლორი,ქალი კავკასიის სივრცეში,კავკასიის ისტორია და კულტურა, ლექცია 1, ნაწილი 2, ვლადიმერ კიკილაშვილი, Ilia State University

კავკასიის დემოგრაფიული ანთროპოლოგია,ფოლკლორი,ქალი კავკასიის სივრცეში,კავკასიის ისტორია და კულტურა, ლექცია 1, ნაწილი 3, ვლადიმერ კიკილაშვილი, Ilia State University