ინსტანცია. თამარ ებრალიძე

ინსტანცია. ნაწილი 1

ინსტანცია, ნაწილი 2

http://www.youtube.com/watch?v=wMP89d_U7kc

ინსტანცია, ნაწილი 3

ინსტანცია, ნაწილი 4

http://www.youtube.com/watch?v=j6yrnnmz8VY