ძველი საბერძნეთის ისტორია. ლექცია X. სპარტას ჰეგემონია, ათენის მეორე საზღვაო კავშირი, თებეს აღზევება (ძვ.წ. IV ს პირველი ნახევარი). მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

ძველი საბერძნეთის ისტორია.  ლექცია X. I ნაწილი. სპარტას ჰეგემონია, ათენის მეორე საზღვაო კავშირი, თებეს აღზევება (ძვ.წ. IV ს პირველი ნახევარი). მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

 

ძველი საბერძნეთის ისტორია.  ლექცია X. II ნაწილი. სპარტას ჰეგემონია, ათენის მეორე საზღვაო კავშირი, თებეს აღზევება (ძვ.წ. IV ს პირველი ნახევარი). მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

 

ძველი საბერძნეთის ისტორია.  ლექცია X. III ნაწილი. სპარტას ჰეგემონია, ათენის მეორე საზღვაო კავშირი, თებეს აღზევება (ძვ.წ. IV ს პირველი ნახევარი). მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

http://www.youtube.com/watch?v=WWEFzSx7A04&list=PLD841D98AF5BF8297&index=21&feature=plpp_video

 

ძველი საბერძნეთის ისტორია.  ლექცია X. IV ნაწილი. სპარტას ჰეგემონია, ათენის მეორე საზღვაო კავშირი, თებეს აღზევება (ძვ.წ. IV ს პირველი ნახევარი). მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

http://www.youtube.com/watch?v=kN9Mn7eZp3Y&list=PLD841D98AF5BF8297&index=22&feature=plpp_video

 

ძველი საბერძნეთის ისტორია.  ლექცია X. V ნაწილი. სპარტას ჰეგემონია, ათენის მეორე საზღვაო კავშირი, თებეს აღზევება (ძვ.წ. IV ს პირველი ნახევარი). მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

http://www.youtube.com/watch?v=0dhJVOwksb0&list=PLD841D98AF5BF8297&index=23&feature=plpp_video