გარეგალაქტიკური ასტრონომია, ლექცია 13, ბიძინა კაპანაძე, M004-2-04300-