ჯგუფთა თეორია და გეომეტრიული სტრუქტურები. 2012-2013 წწ. 7 ლექცია. ლაგრანჟის თეორემა. ფაქტორ-ჯგუფი. გიორგი რაქვიაშვილი. Ilia State University. MATH M004-2-04319