ნასყიდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი რეგულირება (ნაწილი III). გიორგი თუმანიშვილი. Ilia State University LLB.LAW.CIVIL2.LAWCIVIL2.CO.101