კოსმოსური სხივების ფიზიკა, ლექცია 10, ბიძინა კაპანაძე, Ilia State University M004-3-04259 –