ქიმია-1. ლექცია-1. ქიმიური ელემენტი, ნივთიერება. ნაწილი-2. ქეთევან კუპატაძე. Ilia State University.NAT BIO BIO 103

ქიმია-1. ლექცია-1. ქიმიური ელემენტი, ნივთიერება. ნაწილი-2. ქეთევან კუპატაძე. Ilia State University.NAT BIO BIO 103