სამართლის ფაკულტეტის საჯარო ლექცია

საქართველოს საკონსტუტიციო ანალიზი
ვახტანგ ხმალაძე
15.03.2013