თ. ვერულავა “ბევერიჯის მოდელი”

თენგიზ ვერულავა – ჯანდაცვის ბევერიჯის მოდელი
“ახალი იერუსალიმი”

ნაწილი I

ბევერიჯის მოდელი – ჯანდაცვის ეროვნული სამსახური (ნაწილი I)
ჯანდაცვის ეროვნული სამსახურის ძირითადი პრინციპები;
ისტორია: სამედიცინო მომსახურება ბრიტანეთში XX საუკუნემდე, „სიღარიბის კანონის” სისტემა, მუშათა სახლები, თვითდახმარება, ქველმოქმედება, სიბომ რაუნთრის ნაშრომი სიღარიბეზე; ლიბერალური მთავრობის (1906-1914) რეფორმები, პირველი მსოფლიო ომი და ომებს შორის პერიოდი, მეორე მსოფლიო ომის პერიოდი.

***
ნაწილი II

http://www.youtube.com/watch?v=rmrxCOL9fOQ

ბევერიჯის მოდელი – ჯანდაცვის ეროვნული სამსახური (ნაწილი II)
“ახალი იერუსალიმი” – უილიამ ბლეიკი
ბევერიჯის ანგარიში (1942 წ.); დებატები „ბევერიჯის ანგარიშის” გარშემო; კლემენტ ეტლის სოციალური რეფორმები; ენიურინ ბევენის ჯანდაცვის სისტემის მოწყობის გეგმა, ჯანდაცვის ნაციონალური სამსახურის შექმნა (1948 წ.).
ჯანდაცვის ნაციონალური სამსახური და ბევერიჯისა და ბევენის მოდელები – მსგავსება და განსხვავება.

– ცხვირი ხომ გავს ბატონო?
-კი გავს.
– ტუჩ-ნიკაპი?
– კი, წააგავს.
-აბა რას მერჩით ბატონო.
– მაგი მაინც არაა ჩემი სიდედრი
(ე. შენგელაიას ფილმიდან “არაჩვეულებრივი გამოფენა”)

ანუ ამბავი იმისა, რომ ხშირად რაც აშენებულია, იგი შეიძლება არც იყოს მისი ავტორის მიერ ჩაფიქრებული პროექტის მსგავსი, ხოლო შენობისათვის დარქმეული ამ ავტორის სახელი საერთოდ არ შეესაბამებოდეს თავად ავტორის სულისკვეთებას 🙂

თენგიზ ვერულავა – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
სამაგისტრო პროგრამა “ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი”
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

The Beveridge Model of Health Care; National Health Care (NHS)
Tengiz Verulava – MD. PhD
Master Program “Health Policy & Management”
Ilia State University