წრფივი პროგრამირება და ოპტიმიზაცია. 2012-2013 წწ. 6 ლექცია. დინამიური დაპროგრამება. გიორგი რაქვიაშვილი. Ilia State University. MATH GEN 111