უმაღლესი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია. 2012-2013 წწ. 7 ლექცია. გადანაცვლებანი და ჩასმები. გიორგი რაქვიაშვილი. Ilia State University. MATH GEN 103