უმაღლესი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია. 7 ლექცია. ალგებრები, მატრიცთა ალგებრა. გიორგი რაქვიაშვილი. Ilia State University. MATH GEN 103