თანამედროვე ასტრონომიული დაკვირვებები, ლექცია 1, ბიძინა კაპანაძე, Ilia State University