კლიმატის ცვლილების კოსმოსური და ანთროპოგენური ფაქტორები, ლექცია 3, გოდერძი დიდებულიძე, Ilia State University NAT.PHYS.EL 107