გარეგალაქტიკური ასტრონომია, ლექცია 4, ბიძინა კაპანაძე, Ilia State University