გარეგალაქტიკური ასტრონომია, ლექცია 5, ნაწილი 2, ბიძინა კაპანაძე, Ilia State University