სამართლის ფაკულტეტის კონფერენცია 8

ლევან ჯგერენაია, თემა: პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვის გარანტიები საქართველოში და საერთაშორისო ასპექტები.