ზურაბ სანიკიძე

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 1. ნაწილი 1

http://www.youtube.com/watch?v=hu57-bgk8Wk

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 1. ნაწილი 2

http://www.youtube.com/watch?v=D8_ubcz2Sxw

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 1. ნაწილი 3

http://www.youtube.com/watch?v=RIHCGds7ia4

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 1. ნაწილი 4

http://www.youtube.com/watch?v=WvSjvva4p_w