ზურაბ სანიკიძე ლექცია 2

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 2. ნაწილი 1

http://www.youtube.com/watch?v=y_0E4UsBulE

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 2. ნაწილი 2

http://www.youtube.com/watch?v=5iyUOJSJ52k

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 2. ნაწილი 3

http://www.youtube.com/watch?v=_McOpOuwW0Y

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 2. ნაწილი 4

http://www.youtube.com/watch?v=Gg1b2h_tcb0