სამართლის ფაკულტეტის საჯარო ლექცია. სკოტ ჰენვუდი

სკოტ ჰენვუდი. ამერიკის სამართლის ისტორიაში.  25/03/2013