ევროპული მისიების სამართლებრივი დოკუმენტები. უცნობი საქართველო. რუსიფიკაცია და დაკარგული საისტორიო მეხსიერება.ევროპული რელიგური ინსტიტუციების სამართლებრივი დოკუმენტები. ლექცია 3. ნინო დობორჯგინიძე

ევროპული მისიების სამართლებრივი დოკუმენტები. უცნობი საქართველო. რუსიფიკაცია და დაკარგული საისტორიო მეხსიერება.ევროპული რელიგური ინსტიტუციების სამართლებრივი დოკუმენტები.

ლექცია 3.

ნინო დობორჯგინიძე